Høegh Eiendom – OB2

Referanse

Tjeneste:

Tidspunkt

Område

I forbindelse med at flotte ærværdige lokaler skulle rehabiliteres ble Sirkom engasjert som ombruksrådgiver, deriblant å bistå med materialsøk. Ombruksambisjonene for prosjektet var store og noe som viste seg utfordrende var å finne passende glassvegger til inndeling av soner og møterom.

Sammen med http://wall-makers.no/ fant vi i Sirkom en løsning med å tilpasse overskudd- og returglass fra andre tidligere prosjekter slik at de var i tråd med arkitektens og brukerens ønsker, med hensyn til dimensjoner, lydegenskaper og estetikk.

Annet ombruksinventar som vi bisto med å innhente var vegghengte klosetter, håndvasker, fliser og gipsplater.

Prosjektet er forventet ferdigstilt ila juni -23