Hva er ombrukskartleggning?​

Fra 1. juli 2023 er ombrukskartlegging lovpålagt for alle næringsbygg over 100 kvadratmeter. Kravet kommer fra byggteknisk forskrift (TEK17). Dette innebærer blant annet å utføre en ombrukskartlegging av alle bygningskomponentene som skal fjernes, samt at det opprettes en rapport med beskrivelse for alle komponentene som er egnet for ombruk. Tiltaket er også gjeldende for alle bygg der bygningsarbeidet resulterer i mer enn 10 tonn byggavfall.

Fra tidligere har også flere miljøsertifiseringsordninger og forbildeprogrammer krav til ombrukskartlegging ved riving eller rehabilitering av bygg. Det er nødvendig å analysere mulighetene for bevaring eller gjenbruk av bygningsdeler.

Hva skjer under en ombrukskartlegging?

Etter at ombrukskartleggingen er bestilt kommer vi inn og utfører befaringer, etterfulgt av workshop/møter hvor vi legger frem resultatene av funn vi har gjort under befaringene. Mer utfyllende om dette arbeidet kan leses om lengre nede på siden.

Veien videre etter workshopen blir vi enige om. Alle prosjekter er unike og vi tilpasser arbeidsmetoder etter det enkelte prosjekt og ønsker fra oppdragsgiver. 

I tillegg kan vi bistå under selve utførelsen av ombruksarbeidet, slik at oppdragsgiver kan nå sine målsetninger om videre realisering av ombruksambisjoner. Vi har lang fartstid innenfor bransjen og et nært samarbeid med både byggingeniør og arkitekt.

Slik jobber vi med ombrukskartlegging

Befaring og bearbeiding av informasjon

Etter forespørsel er gitt og bestilling bekreftet starter vi med første trinn som er en overordnet befaring hvor vi gjennom enkle besiktigelser danner oss et bilde av hva som kan være aktuelt å ta med videre i vurderingen.I denne fasen bruker vi kartleggingsverktøyet LoopFront til å digitalisere funnene fra befaringen. På denne plattformen blir alt av informasjon tilgjengelig, deriblant  materialets egenskaper, mengde, type samt FDV dokumentasjon hvis det er tilgjengelig. Vi vil deretter bearbeide den informasjonen vi har hentet inn for å kunne få en klar oversikt over hvor vi kan finne gode løsninger videre.

Workshop

Under neste steg kaller vi inn til workshop/møte med oppdragsgiver hvor vi går gjennom funnene fra den overordnede ombrukskartleggingen og blir enige om hvilke komponenter som ønskes undersøkt og eventuelt testet nærmere.

Ombrukskartlegging ved byggeprosjekter

Nå blir det lovpålagt å utføre ombrukskartlegginger ved byggeprosjekter, som kan være tidkrevende. Vi har både erfaringen og teknologien som kan hjelpe deg. Videoen illustrerer hvilke metoder vi tar i bruk når vi kartlegger. Ta kontakt for et tilbud på ombrukskartlegging.

Ny befaring og testing for ombrukskartlegging

Neste steg tar for seg den detaljerte ombrukskartleggingen. Her gjennomfører vi en ny befaring hvor vi går grundig igjennom hvert enkelt funn for å finne ut av nøyaktige egenskaper, dimensjoner og tilhørende produktinfo, blant annet. Som et minimum følger vi TEK17 sine retningslinjer. Dersom det kreves testing for å identifisere bruksomsråder til det enkelte produktet kan dette gjøres videre herfra. En ombrukskartlegging vil også kunne avklare om aktuelle byggekomponenter kan benyttes til andre formål enn hva de tidligere har blitt brukt til.

Sluttrapport ved ombrukskartlegging

Etter at testresultater er klarlagt og nødvendig informasjon er innhentet under ombrukskartleggingen vil vi utarbeide en sluttrapport med detaljer om produktene, dersom det er ønskelig. Ved innføring av produkter i Loopfront vil det fungere som en rapport med all nødvendig informasjon og også muligheter for å endre dersom informasjonen skulle endre seg underveis. 

Rapporten fungerer som et verktøy for oppdragsgiver i den videre planleggingen i prosjektet. Vi tilbyr også bistand til kostnads- og klimagassbesparelser dersom det ønskes, etter at det er avgjort bruk av potensielle ombruksgjenstander. Videre bistår vi med å få koordinert selve håndteringen av ombruksvarer etter at ombrukskartleggingsarbeidet er utført. 

Gjennom vår praktiske erfaring og opparbeidede kunnskap innenfor tilfestningsmetoder, egenskaper og videre distribusjon av gjenbrukskomponenter kan vi bistå med kartleggingen og håndtering på en fullverdig måte.

Som nevnt innledningsvis er hvert prosjekt unikt og vi tilpasser metodene deretter. 

Sirkom - kobler fortidens produkter med framtiden!

Så langt har vårt arbeid bidratt til minst 254.467 kg i klimagassbesparelser. Tallene er beregnet ut i fra verifiserte og registrerte EPD-dokumenter.

Kontakt oss

Send oss gjerne en henvendelse

Adresse

1443 Drøbak

Kontakt

(+47) 90829602

Åpningstider

Man-fre: 08:00-16:00

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.