Hva er ombrukskartleggning?​

Mijøsertifiseringsordninger og forbildeprogrammer har krav til ombrukskartlegging ved riving eller rehabilitering av bygg. Det er nødvendig å analysere mulighetene for bevaring eller gjenbruk av bygningsdeler.

Hva skjer under en ombrukskartlegging?

Når ambisjonene om ombruk er satt kommer vi inn som rådgivere og gjennomfører befaringer, rapportering, beslutningsprosesser. I tillegg bistår vi under selve utførelsen av ombruksarbeidet, og bidrar slik at oppdragsgiver kan nå sine målsetninger. Vi har lang fartstid innenfor bransjen og et nært samarbeid med både ledende byggingeniør og arkitekt.

Slik jobber vi med ombrukskartlegging

Befaring og bearbeiding av informasjon

Etter forespørsel er gitt og bestilling bekreftet starter vi med første trinn som er en overordnet befaring hvor vi gjennom enkle besiktigelser danner oss et bilde av hva som kan være aktuelt å ta med videre i vurderingen.I denne fasen bruker vi kartleggingsverktøyet LoopFront til å digitalisere funnene fra befaringen. På denne plattformen blir alt av informasjon tilgjengelig, deriblant  materialets egenskaper, mengde, type samt FDV dokumentasjon hvis det er tilgjengelig. Vi vil deretter bearbeide den informasjonen vi har hentet inn for å kunne få en klar oversikt over hvor vi kan finne gode løsninger videre.

Workshop

Under neste steg kaller vi inn til workshop/møte med oppdragsgiver hvor vi går igjennom funnene og blir enige om hvilke komponenter som ønskes undersøkt og eventuelt testet nærmere.

Ny befaring og testing

Neste steg tar for seg den detaljerte ombrukskartleggingen. Her gjennomfører vi en ny befaring hvor vi går grundig igjennom hvert enkelt funn for å finne ut av nøyaktige egenskaper, dimensjoner og tilhørende produktinfo. Dersom det kreves testing for å identifisere bruksomsråder til det enkelte komponenten kan dette gjøres videre herfra. Du velger selv om du ønsker å ta det gjennom oss eller via oppdragsgiver.

Sluttrapport

Etter at testresultater er klarlagt og nødvendig informasjon er innhentet under ombrukskartleggingen vil vi utarbeide en sluttrapport med detaljer om produktene. Dette vil dermed kunne fungere som et verktøy for oppdragsgiver i den videre planleggingen i prosjektet. 

Vi tilbyr også bistand til kostnads- og klimagassbesparelser dersom det ønskes, etter at det er avgjort bruk av potensielle ombruksgjenstander.

Videre bistår vi med å få koordinert selve håndteringen av ombruksvarer etter at ombrukskartleggingsarbeidet er utført. 

Gjennom vår praktiske erfaring og opparbeidede kunnskap innenfor tilfestningsmetoder, egenskaper og videre distribusjon av gjenbrukskomponenter kan vi bistå med kartleggingen og håndtering på en fullverdig måte.

Sirkom - kobler fortidens produkter med framtiden!

Så langt har vårt arbeid bidratt til minst 254.467 tonn i klimagassbesparelser. Tallene er beregnet ut i fra verifiserte og registrerte EPD-dokumenter.

Kontakt oss

Send oss gjerne en henvendelse

Adresse

1443 Drøbak

Kontakt

(+47) 90829602

Åpningstider

Man-fre: 08:00-16:00

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.