Tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi bistår med demontering, pakking, digital systematisering og videre distribusjon av gjenstander som skal til ombruk eller oppsirkulering.

Det stilles krav om å ombrukskartlegging ved oppføring, tilbygg/påbygg, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg og dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg og rivningsavfall. Vi tilbyr kartlegginger til konkurransedyktige priser.

 

Ønsker du å sertifisere et eksisterende bygg? Vi har personell som er kurset innen BREEAM In-Use, via Grønn Byggallianse.

Har dere allerede kartlagt og demontert men trenger hjelp til transport, sortering eller annet forefallende innenfor ombruk? Vi kan hjelpe. Ta kontakt!