Om oss

Fra 1. juli 2023 er det pålagt å gjennomføre ombrukskartlegging ved de aller fleste byggeprosjektene. Les mer om hvordan vi kan hjelpe til med dette her: /tjenester/ombrukskartlegging/

Hvem er Sirkom?

Profesjonelle aktører innen ombruk

Sirkom tilbyr tjenester innenfor ombruk. Sammensetningen av vår stab gjør at vi har et bredt perspektiv på ombruksprosessen med innsikt og kompetanse i prosjekteringsfasen, utførelsesfasen og rapporteringsfasen. 

Vi ønsker å bidra med vår ekspertise sammen med byggentreprenører, byggherrer, rådgivere og andre aktører som ønsker å bevege seg mot mer bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi. Vi  bistår i prosessen fra planene er lagt på bordet til nøkkelen settes i døren ved nyoppført bygg!

Som et kunnskapssøkende og nysgjerrig team holder vi oss oppdaterte innenfor bransjen og jobber hele tiden mot effektivisering og utvikling av arbeidsmetoder, rutiner og verktøy.   

Kompetanse og profesjonalitet innenfor det vi driver med er viktig for oss. Gjennom flere års opparbeidet erfaring innenfor segmentet kan vi bidra med en helhetlig og ryddig tilnærming til planlegging og håndtering av ombruk.

Vi er medlem i Grønn byggallianse. 

byggalliansen.no

storgate stein skøyen

Profesjonelle

Miljøvennlige

Fremtidsrettede

Fordeler med bærekraftige bygg

Bygninger er ansvarlig for 40% av det globale energiforbruket og en tredjedel av klimagassutslipp. Det er videre estimert at bygningsmasser forbruker 14% av all drikkelig vann. 40% av verdens råmaterialer forbrukes i sammenheng med oppføring av bygg, og en fjerdedel av luftforurensingen i byer er knyttet til bygningsmasser. Hva angår inneklima, tilbringer vi opptil 90% av vår tid innendørs og konsentrasjonen av luftforurensingsindikatorer kan være opptil 2-5 ganger høyere innendørs sammenlignet med utendørs. 
(kilde: bre.ac 2021).

De gode nyhetene er at i og med at bygningsmasser og produksjon i byggebransjen genererer de ovennevnte mengdene med klimagassutslipp og avfall har bransjen et stort potensiale til å påvirke de globale klimautfordringene i en stor grad. Ved å oppføre og rehabilitere bygg med bærekraftsambisjoner vil fordelene være mange. Både kostnadsmessig over et langsiktig perspektiv og også ved å være et bidrag i kampen mot klimagassutslipp. 

Noen av fordelene kan være: 

  • Lavere design- og bygningskostnader (avhenger av lokale lover og reguleringer)
  • Høyere salgsverdi ved bygget
  • Raskere salg
  • Økt trivsel, helse og velvære hos brukerne av bygget
  • Økt produktivitet (opptil 8-11% )
  • Økt markedsverdi
  • Reduserte transaksjonsgebyrer

Våre ansatte

Helga S. Simenstad

Partner/BREEAM NOR revisor

Laura Rastina

LOOPFRONT

Maris Zauers

Teknisk ansvarlig/medarbeider

Samarbeidspartnere:

Vi har også nylig ansatt en byggteknisk rådgiver som bistår ved behov og vi samarbeider tett med Zems AS som har bred erfaring innenfor ombruksprosessen og planlegging samt gjennomføringen av prosjekter med miljøambisjoner.