Haugerud varmesentral – OBOS

Referanse

Tjeneste:

Tidspunkt

Område

Oppdragsgiver: Zems studio for OBOS Prosjekt: Haugerud varmesentral

Haugerud varmesentral er idag ute av drift og skal rives og skulle i den forbindelse ombrukskartlegges. 

Sentralen er fra 1972 med noe vedlikehold underveis. 

Det tekniske anlegget ble ikke kartlagt da det ikke tilfredsstiller dagens krav. Sirkom AS kartla annet inventar i samarbeid med Michael Lommertz ved Zems studio. Det ble blant annet funnet stålelementer og kabelbroer som egner seg til gjenbruk. 

Noe inventar er tiltenkt gjenbrukt i forbindelse med prosjektet ved Furuset Village i regi av OBOS Eiendom. 

Flere referanser