Seltor AS – Ruseløkkveien 14

Referanse

Tjeneste:

Tidspunkt

Område

På oppdrag fra Seltor ble Sirkom AS engasjert til å utføre en ombrukskartlegging ved kontorlokaler i Ruseløkkveien 14. 

Her var det store ombruksambisjoner og mange gode muligheter for gjenbruk. 

Blant produktene som egnet seg for ombruk var himlingsplater av ulike varianter, glassvegger, eikelister og dører for å nevne noe. De identifiserte produktene er idag enten distribuert videre til nye eiere eller gjenbrukt i de samme lokalene. 

Etter endt kartlegging bisto vi også med å få demontert himling og eikelister. 

Flere referanser