Torstrand skole -Larvik kommune

Referanse

Tjeneste:

Tidspunkt

Område

Oppdragsgiver: Larvik kommune Prosjekt: Torstrand skole

Torstrand skole ble bygget i 1904, med et tilbygg fra 1952, med noe vedlikehold underveis og opp til idag.

Deler av skolen planlegges å rives og det skal etableres en offentlig hage og et parkanlegg.

I den forbindelse gjorde vi en ombrukskartlegging ved to av byggene. Blant annet ble teglstein fra bygget fra 1904 testet via laboratorium og bestemt gjenbrukt i nytt anlegg. Det samme med granittheller i grunnmur. 

Arbeidet med etablering av hage er fortsatt under planleggingsstadiet. 

Flere referanser