BREEAM in use – Gjør bygget mer attraktivt på markedet

Står du som eier av et eksisterende bygg og ønsker å kvalitetssikre bygget? Da burde du se på mulighetene til å gjennomføre en BREEAM in use sertifisering av bygget. 

Hva er BREEAM in use? 

BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) er en internasjonal standard for å vurdere og forbedre bærekraften til eksisterende bygninger.

BREEAM In-Use gir en omfattende vurdering av miljøpåvirkningen til eksisterende bygninger, og hjelper eiere og driftsledere å identifisere og implementere tiltak som kan forbedre bygningenes miljøytelse og redusere kostnadene. BREEAM in use sertifiseringen gjenspeiler byggets generelle ytelse. Vurderingen dekker en rekke områder, inkludert energieffektivitet, vannforbruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og helse og trivsel for brukerne av bygningene.

BREEAM sertifisering kan resultere i 5 ulike klasser; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Det er på forhånd mulig å rette seg inn mot klassen du ønsker å oppnå slik at du systematisk kan jobbe for å nå kriteriene som stilles for den bestemte klassen. Hvilken klasse du ønsker å gå for vil også ha en betydning for hvor mye arbeid som må legges ned. Derav vil varigheten for BREEAM sertifisering variere, alt ettersom hvilken tidshorisont du selv setter. 

BREEAM in use – En anerkjent miljøsertifisering 

BREEAM In-Use er utviklet av det britiske selskapet Building Research Establishment (BRE) og er anerkjent som en av de mest pålitelige standardene for å evaluere bærekraften til eksisterende bygninger.

Få profesjonell hjelp til BREEAM in use sertifisering 

Vi i Sirkom er kurset i Breeam in-use og kan hjelpe byggherrer med sertifiseringen av bygget. Vi bidrar også med veiledning og råd til hvordan bygget kan innfri kriteriene som kreves for klassen dere ønsker å oppnå. En BREEAM sertifisering er mulig å gjennomføre gjentatte ganger. Er det områder som trenger forbedring er første vurderingen av bygget et fint utgangspunkt for å kartlegge forbedringspotensialer. 

To deler – Forvaltning og byggets iboende egenskaper 

Slik det er lagt opp tar BREEAM in use sertifiseringen for seg to deler. I del en sertifiseres byggets iboende egenskaper og i del to sertifiseres byggets ledelse. 

I utgangspunktet kan du begynne med BREEAM sertifisering del en allerede fra dag en, men for å kunne dokumentere byggets ledelse må det ha gått tilstrekkelig med tid for å kunne se realistiske resultater. Derfor burde bygget ha vært i drift i 12 måneder før del to av BREEAM sertifiseringen kan gjennomføres. 

Hvorfor utføre BREEAM in use på eksisterende bygg? 

Det er flere grunner til at et bygg kan ha nytte av en BREEAM In-Use-sertifisering:

  1. Miljøansvar: Ved å ha en BREEAM In-Use-sertifisering, viser eiere og driftsledere at de tar miljøansvar og tar tiltak for å redusere miljøpåvirkningen til bygningen.
  2. Kostnadsbesparelser: BREEAM In-Use kan hjelpe eiere og driftsledere med å identifisere kostnadseffektive forbedringer som kan bidra til å redusere driftskostnadene for bygningen.
  3. Verdiøkning: En BREEAM In-Use-sertifisering kan øke verdien på bygningen ved å vise at den har en god bærekraftig ytelse, noe som kan tiltrekke seg leietakere eller investorer som er interessert i bærekraftige bygg.
  4. Markedsføring: En BREEAM In-Use-sertifisering kan brukes som et markedsføringsverktøy for å skille seg ut i markedet og tiltrekke seg bærekraftig bevisste kunder eller leietakere.
  5. Forbedret arbeidsmiljø: BREEAM In-Use vurderer også helse- og trivselsfaktorer for brukerne av bygningen, og kan bidra til å skape et sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø.
  6. Regulatorisk overholdelse: En BREEAM In-Use-sertifisering kan bidra til å overholde lover og forskrifter som krever at bygninger oppfyller visse bærekraftige standarder.

Har du lyst til å gjøre ditt eksisterende bygg mer attraktivt for alle interessenter? Ta kontakt med oss i dag. BREEAM In use sertifiseringen gjør det lettere for andre å anerkjenne bygget som et bærekraftig bygg.

Flere
artikler