Materialhåndtering

Har du nettopp prosjektert inn gjenstander til ombruk i prosjektet? For at prosjektet skal foregå  mest mulig smidig er det viktig å ha en god plan for logistikken. 

Hindrer materialhåndtering utbygging av sirkulære bygg?

Faktorer som hindrer aktører i sette seg høye miljøambisjoner er blant annet utfordringer iht tidsbruk og logistikk og det er klart at prosessen vil kreve mer tid om eiendomsutviklere og entreprenører selv må håndtere logistikk av ombruksgjenstander og ulike materialer. Det er derfor mye tid å spare ved å overlate denne jobben til andre. 

Vi hjelper deg med materialhåndtering 

I Sirkom gjør vi prosessen smidigere med gode løsninger for materialhåndtering. Vi har  utviklet gode og erfaringsbaserte systemer for rask digitalisering og systematisering av materialhåndtering. Vi kan bistå med systematesering, innhenting av produktinfo, transport, lagring, pakking, lasting og lossing av ombruksgjenstander. Ved henting av materialer er vi også behjelpelige med demontering før videre frakt. 

Sirkom kan stå som totalleverandør av tjenester innen håndtering av materialer eller som din partner for enkelte prosesser. Blant annet kan vi utføre: 

  • Befaring/ombrukskartlegging
  • Innhenting av produktinfo (for en lettere prosjektering)
  • Planlegging 
  • Digitalisering/systematisering
  • Demontering
  • Pakking, merking og sortering
  • Transport til lager 
  • Videre samarbeid med verksted
  • Videresalg 

Hvor mye tid kunne du selv spart på at materialer blir transportert og håndtert for deg? 

Vi har lagringsplass til materialhåndtering 

Spesielt ved rivningsprosjekter vet vi at mange ønsker å bli kvitt materialet så fort som mulig. Ofte vil derimot ikke kjøper av materialet ha behov for å benytte det med en gang. I slike tilfeller kan vi i Sirkom være behjelpelige med mellomlagring av materialet frem til kjøper skal ta det i bruk. 

Vi har egne lagringsplasser hvor vi kan oppbevare dine varer i tørt og temperert innendørs klima.Vi passer på at alle materialer står forsvarlig lagret samt at det fraktes trygt frem og tilbake fra A til B. Ved levering av ombruksgjenstander kan vi også bistå med å montere gjenstander dersom det ikke er satt noen spesielle krav til kompetanse. 

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med materialhåndteringen under prosjektet ditt!

Flere
artikler