Hva betyr det å bruke miljøvennlige materialer?

For å kunne legge til rette for et mer miljøvennlig byggeprosjekt, trenger du også miljøvennlige materialer. Vi i Sirkom innehar kunnskapen og erfaringen som trengs for å kunne avgjøre hvilke materialer som burde benyttes under et byggeprosjekt og kan bistå deg med både ombrukskartlegging, demontering, pakking, transport og oppbevaring. 

Hvordan vurdere hvor miljøvennlig materialene er? 

Det vil alltid være utslipp tilknyttet utvinning av nye råvarer, men hvor miljøvennlig et materiale er, er knyttet til hele livsløpet. Fra råvareuttak til levering til miljøstasjon for deponering, gjenvinning etc. 

Ved kartlegging for ombruk i prosjektet vil vi ved undersøkelse av materialer se på materialets egenskaper,  produksjon, transport, håndtering og grad av vedlikehold det kreves. Ved hjelp av riktige analyseverktøy og bred kunnskap rundt byggematerialer, vil vi i Sirkom hjelpe deg med å finne miljøvennlige materialer for byggeprosjektet. 

Effektive løsninger for et miljøvennlig byggeprosjekt  

For at ombruk av råvarer og materialer skal være mest lønnsomt, må det utføres en kartlegging av nåværende situasjon hvor det blir tatt hensyn til visjonen for byggeplanene samt de ulike materialene sine egenskaper. Dette kan inkludere å utføre tester av det aktuelle materialet samt innhente informasjon rundt levetid, bruksområder, kvalifikasjoner m.m. 

Miljøvennlige byggeprosjekter kan redusere utslipp med 60% 

Å ta i bruk miljøvennlige materialer er like aktuelt for byggeprosjekter innenfor nybygg, restaurering, oppussing og andre byggeprosjekter som krever store mengder med ressurser. Dersom ombruk blir mer prioritert i byggeprosjekter, vil det ifølge en rapport fra Enova være mulig å redusere klimautslippene fra byggeprosjekter med så mye som 60%. Dette er noe vi ønsker å bidra til. 

Dersom du som byggherre har et overordnet bærekraftig mål i tråd med Svan, Breem, Paris-avtalen o.a., kan vi i Sirkom bistå deg i å nå målene dine. I tillegg kan vi levere inn søknad til Enova for støtte til prosjektet.

Flere
artikler