Ombruk Oslo

Er målet lavere klimagassutslipp ved ditt prosjekt?

Byggenæringen har dessverre et stort ansvar for utslipp av klimagass. Vi i Sirkom AS jobber for å endre dette og sammen med eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører og arkitekter kommer vi frem til felles løsninger og mål for å få realisert ambisjonene. 

Ombruk skaper en sirkulær verdikjede 

I Oslo er det mange byggeprosjekter under oppføring, både store og små. Mange av dem inneholder ressurser som gjerne kan tilhøre morgendagen også. Målet for aktørene ved prosjektet bør være bevissthet om bedre ressursutnyttelse. 

Om det av ulike grunner er utfordrende å få ombrukt materialer i eget bygg finnes det digitale plattformer som for eksempel LoopFront hvor materialer og komponenter blir ført inn og lagt ut på markedsplass for andre aktører. Altså en slags digital database for ombruksgjenstander. 

Ombruk – hva er mulig? 

Faktisk finnes det svært få begrensninger på hva som kan brukes på nytt. Så lenge materialer ikke inneholder giftige miljøstoffer, at egenskapene er intakt og at materialet holder relativt høy kvalitet er sannsynligheten stor for at det kan få et forlenget liv. 

Gjennom en ombrukskartlegging får man avdekket de forholdene som kan fortelle noe hva slags formål produktet kan ha. 

Dette er noe vi kan hjelpe med. Vi utfører kartlegging av bygninger som er planlagt rehabilitert eller revet. 

Kompetanse innen ombruk 

Gjennom en grundig og god kartlegging kan vi vurdere materialer og slik planlegge for videreføring. Dersom oppdragsgiver ønsker elementer testet for å avdekke ytterligere egenskaper som ikke er mulig å avdekke på annet vis kan vi ta det videre til testinstitutt.

Vi kan hjelpe deg med kartlegging, analyser, demontering, emballering samt transport og mellomlagring av materialer. 

Du kan lese mer om vår ombrukskartlegging her

Fra januar 2023 blir det pålagt å kartlegge bydd for ombruk før man river. Vi hjelper deg med både dokumentasjon og kvalitetssikring av ombruk i Oslo og andre områder.

Flere
artikler