Sirkulær økonomi i byggebransjen

Hvordan kan prosjektet du skal begynne på bidra til en mer sirkulær økonomi? Det er mange utfordringer som kan dukke opp når planlegging for et mer bærekraftig prosjekt foregår, og det er ikke alltid gitt hva som må gjøres.  Her kan vi i Sirkom være til stor hjelp. Vi bistår deg i å finne de rette løsningene for at ditt prosjekt skal kunne være mer bærekraftig og miljøvennlig. 

Sirkulær økonomi i byggebransjen 

Det nye skiftet mot en mer sirkulær økonomi fører med seg en helt ny måte å tenke på. Tidligere har prosessen ved å rehabilitere eller bygge nytt basert seg på nyinnkjøp. Å ombruke krever en omstilling for arkitekter, byggherrer, entreprenører og leietakerer. Byggeprosjektene vil bli annerledes og håndtering/logistikkutfordringer øker. Likeså vil hensyn til krav ta stor plass, da det noen ganger ikke er mulig å imøtekomme gitte krav i leveransebeskrivelser og målsetninger med gjenbruksprodukter. På grunn av dette er det også viktig med dokumentasjon for ombruk. Vi i Sirkom kan hjelpe deg med analyser og dokumentasjon for ombruk slik at prosjektet bidrar til en mer sirkulær økonomi. Deriblant bruker vi tilrettelagt utstyr og FDV dokumentasjon der det er tilgjengelig. 

Utfordringer flere kjenner seg igjen i

I skifte mot en mer sirkulær økonomi i byggebransjen er det klart at det er mange nye aspekter ved et byggeprosjekt å sette seg inn i. 

For mange muligheter: Mange byggherrer og aktører innen byggebransjen er gjerne godt klar over at prosjektet må ta sikte på en mer sirkulær økonomi. Det som for mange er den største utfordringen er å vite hvor de skal starte. 

Mangel på kunnskap og erfaring: Mange aktører i byggebransjen har ikke tilstrekkelig kunnskap eller erfaring med sirkulære prinsipper, teknikker eller materialer, noe som kan hindre implementering.

Høyere oppstartskostnader: Gjenbruk og resirkulering av materialer, eller bruk av økomaterialer, kan noen ganger være dyrere på kort sikt sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder og materialer. Derimot, vil det kunne være svært lønnsomt på langsikt. 

Mangel på standardiserte retningslinjer: Det er en mangel på klare standarder og retningslinjer for sirkulær økonomi spesifikt for byggebransjen, noe som kan skape usikkerhet rundt hvordan prinsippene best kan implementeres.

Korttidstenkning: Mange byggherrer og investorer er fokusert på kortsiktige avkastninger, og kan derfor være motvillige til å investere i sirkulære tiltak som gir langsiktige gevinster.

Kompleksitet i verdikjeden: Byggeprosjekter involverer mange aktører – fra arkitekter til underleverandører – og koordinering for sirkulære prinsipper kan være komplisert. Det er derfor viktig med en klar oversikt, satt inn i et system. Dette er noe vi i Sirkom kan tilby! 

Kjenner du deg igjen i noen av punktene over? 

Ved hjelp av digital kartlegging, får du en god oversikt over hvilke ressurser du har til rådighet, samt hvilke muligheter som finnes inne gjenbruk, konstruksjonsteknikker og resirkulering. 

Vi hjelper deg å velge riktig strategi for sirkulær økonomi under byggeprosjektet

Hvordan du best mulig skal utnytte ressursene du har tilgjengelig, eller hvordan du best mulig kan legge opp byggeprosessen med tanke på sirkulær økonomi, vil variere fra prosjekt til prosjekt. Derfor gjelder det å kartlegge mulighetene dine. Med hjelp fra profesjonelle kan du være sikker på at alle fase av byggeprosjektet blir analysert. Ved å gjøre en ordentlig kartlegging av dine muligheter, vil du stå bedre rustet til å finne den beste strategien for en sirkulær økonomi under ditt byggeprosjekt. 

Hvordan kan du dra nytte av vårt bidrag?

Effektiv ombrukskartlegging: Sirkoms metodikk sørger for at før et bygg rives eller renoveres, blir potensial for ombruk og resirkulering nøye vurdert. Dette bidrar til en vesentlig reduksjon i avfall og fremmer bruk av eksisterende ressurser, et kjerneprinsipp i sirkulær økonomi.

Digital Systematisering: I en bransje hvor tid er penger, gjelder det å arbeide så effektivt som mulig. I Sirkom benytter vi blant annet det digitale verktøyet Loopfront som raskt og nøyaktig kategoriserer byggekomponenter for gjenbruk. Dette skaper en sømløs prosess for entreprenører, arkitekter og byggherrer, som nå kan hente ut, bytte eller kjøpe byggematerialer med letthet og presisjon.

Strømlinjeformet Distribusjon: Sirkoms distribusjonssystem sikrer at byggematerialer som er klare for gjenbruk raskt finner en ny destinasjon. Dette reduserer behovet for lagring, minsker klimapåvirkningen fra produksjon av nye materialer og sikrer en mer kostnadseffektiv byggeprosess.

Sirkulær Økonomi: Fremtiden for Byggebransjen

Byggebransjen står for en betydelig del av verdens ressursforbruk. I denne konteksten kan en sirkulær tilnærming, som den Sirkom forfekter, forandre spillet. Ved å gjenbruke og resirkulere byggematerialer, kan bransjen:

  • Redusere klimapåvirkning betraktelig.
  • Fremme innovasjon og skape nye forretningsmodeller.
  • Redusere kostnader ved å utnytte eksisterende ressurser.

Sirkom står i forkant av denne transformasjonen, ved å tilby tjenester som direkte adresserer behovene og utfordringene bransjen står overfor. Med Sirkom som partner, kan byggebransjen se frem til en fremtid hvor bærekraft ikke bare er en mulighet, men en innebygd praksis.

Sirkulær økonomi – En ny måte å tenke på

Det å legge til rette for en mer bærekraftig drift og gjennomføring kan resultere i både store og små klimagassbesparelser per prosjekt. Alt nytter. 

Men for at det skal være mulig, er det nødvendig med en bevissthet rundt beslutninger om gjenbruk fra planleggingsstadiet og med en anerkjennelse av at gevinsten handler om noe annet enn kroner og øre. Det kan være utfordrende i en bransje som ofte er drevet av profitt. Men med en god kommunikasjon, en felles forståelse og enighet mellom personell ved prosjektet er det gode premisser lagt til grunn for et vellykket ombruksprosjekt.

Trenger du hjelp med ombrukskartlegging for byggeprosjektet? Ta kontakt med oss HER.

Flere
artikler