Sirkulær økonomi i byggebransjen

Hvordan kan prosjektet du skal begynne på bidra til en mer sirkulær økonomi? Det er mange utfordringer som kan dukke opp når planlegging for et mer bærekraftig prosjekt foregår, og det er ikke alltid gitt hva som må gjøres.  Her kan vi i Sirkom være til stor hjelp. Vi bistår deg i å finne de rette løsningene for at ditt prosjekt skal kunne være mer bærekraftig og miljøvennlig. 

Sirkulær økonomi – En ny måte å tenke på

Det å legge til rette for en mer bærekraftig drift og gjennomføring kan resultere i både store og små klimagassbesparelser per prosjekt. Alt nytter.

Men for at det skal være mulig, er det nødvendig med en bevissthet rundt beslutninger om gjenbruk fra planleggingsstadiet og med en anerkjennelse av at gevinsten handler om noe annet enn kroner og øre. Det kan være utfordrende i en bransje som ofte er drevet av profitt. Men med en god kommunikasjon, en felles forståelse og enighet mellom personell ved prosjektet er det gode premisser lagt til grunn for et vellykket ombruksprosjekt. 

Sirkulær økonomi i byggebransjen 

Det nye skiftet mot en mer sirkulær økonomi fører med seg en helt ny måte å tenke på. Tidligere har prosessen ved å rehabilitere eller bygge nytt basert seg på nyinnkjøp. Å ombruke krever en omstilling for arkitekter, byggherrer, entreprenører og leietakerer. Byggeprosjektene vil bli annerledes og håndtering/logistikkutfordringer øker. Likeså vil hensyn til krav ta stor plass, da det noen ganger ikke er mulig å imøtekomme gitte krav i leveransebeskrivelser og målsetninger med gjenbruksprodukter. På grunn av dette er det også viktig med dokumentasjon for ombruk. Vi i Sirkom kan hjelpe deg med analyser og dokumentasjon for ombruk slik at prosjektet bidrar til en mer sirkulær økonomi. Deriblant bruker vi tilrettelagt utstyr og FDV dokumentasjon der det er tilgjengelig. 

Trenger du hjelp med ombrukskartlegging for byggeprosjektet? Ta kontakt med oss her.

Flere
artikler